תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
תיכון הראל בתכלית
משטרת ישראל
משטרת ישראל

משטרת ישראל בהתנדבות בתכלית ערב פסח תשע"ה

משטרת ישראל
משטרת ישראל

משטרת ישראל בהתנדבות בתכלית

משטרת ישראל
משטרת ישראל

משטרת ישראל בהתנדבות בתכלית

אורי אריאל בעמותת תכלית.jpg
אורי אריאל בעמותת תכלית.jpg
אריזות המזון מוכנות לחלוקה
אריזות המזון מוכנות לחלוקה
אריזות המזון מוכנות לחלוקה
אריזות המזון מוכנות לחלוקה
אלי ישי בעמותת תכלית
אלי ישי בעמותת תכלית

עם אהרון כהן מנכ"ל תכלית

אלי ישי בעמותת תכלית
אלי ישי בעמותת תכלית

אלי ישי בא לביקור בעמותת תכלית התרשם מהפעילות של הארגון לטובה, והצטלם עם המתנדבים

אלי ישי עם אהרון כהן מנכ"ל תכלית
אלי ישי עם אהרון כהן מנכ"ל תכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
חיילי מגב בתכלית
ילדה אורזת מזון לנזקקים
ילדה אורזת מזון לנזקקים
ילדות קטנות בהתנדבות
ילדות קטנות בהתנדבות