דוח שקיפות ומשכורות

עיקר פעילות העמותה מתבססת על מתנדבים, מהם 1200 בעלי רכבים הרשומים במאגר המסיעים ילדים חולים ועוד אלפי מתנדבים מהם מאות המגיעים מידי שבוע לאריזות מזון, חיילים בני נוער ותלמידי בתי ספר, המשכורות המשולמות לבעלי תפקידים הם משכורות של שכר מינימום.