הריני ממליץ בזה עבור "ארגון תכלית" פה עיה"ק ירושלים, הפועלים להפצת תורה ע"י ארגון כנסים ברחבי הארץ לקירוב רחוקים, תמיכה בתלמוד תורה מעין חיים והשלום באשקלון, אשר בצילו יחסיון למעלה מאלף תלמידים כ"י, ועזרה ותמיכה מדי חודש בחודשו ובפרט בערבי חגים, למאות משפחות עמלי תורה, ומשפחות ברוכות ילדים ונזקקות, בהנהלתם של רבי הפעלים הרב אהרון כהן, והרב אבנר אמיר שליט"א איישר חילם לאורייתא, מצוה לסייע בידם ולתרום לטובתם בעין יפה וברוח נדיבה, ומה' תשאו ברכה, וכל העוזרים והמסייעים בידם, יזכו לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים בעושר וכבוד, הצלחה וכל טוב

 

                                                                     עובדיה יוסף

המלצה ממרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
(צילום: יואב דודקביץ׳)