המלצה מהרב שמואל יצחקי

 

 

לכבוד

מכובדי היקר והנהעלה

איש החסד והמעש

ה"ה אהרון כדורי הי"ו

יו"ר ארגון "תכלית"

השלום והברכה!

 

 

הנדון: הרמת תרומה לקראת חג הפסח.

פונה אני אישית בבקשת סיוע למשפחות נזקקות אשר מצבם הכלכלי קשה

ואיו ביכולתם לקנות אפילו מוצרי יסוד ובמיוחד בפרוס עלינו חג הפסח הקרב ובא

שידוע שהוצאות עמך מרובות ומשפחות אלו אינם יודעים מהיכן להביא אוכל לביתם

ובמקום לשמוח בחג חשים הם עדיין בגלות על שאין בידם להאכיל את ילדיהם.

 

כבעבר כיבלתי על עצמי לסייע למספר מצומצם של משפחות במצוקה נזקקות ביותר

והם בגדר עניים צנועים פונה אני בקריאה נרגשת לבוא לעזרת המשפחות הללו כפי שנהגתם מידי שנה לתת להם קרן ולתרום עבורם מוצרי יסוד ו-או תלושי קניה.

אין לי ספק כי כבודו אשר ידוע בעזרתו למען הזולת והכרתו בצוקת עם ישראל,

יירתם למען מטרה זו שהיא בגדר "מתן בסתר " ושכרו משמים ישולם בכפל כפליים.

הרחמן יגיענו למועדים טובים ששים ושמחים בבריאות טובה אמן.

בברכת פסח כשר ושמח...

 

 

 

 

                                                                                           ידידכם ומוקירכם

                                                                                          שמואל יצחקי