המלצה מהר' אורי לופוליאנסקי

לכבוד
הרב אהרון בהן מנהל ארגון "תכלית" מרכז שטנר 5 ירושלים

הרב כהן הנכבד

אבוא בדברי ברכה והערכה לארגון "תכלית" שבראשותך על פעילותו החשובה והברוכה

למען משפחות מעוטות יכולת,משפחות ברוכות

ילדים ומשפחות חד הוריות הנמצאות במצוקה ונאלצות להזדקק לתמיכה ,לסיוע ולעזרה הנכונות

שלכם לסייע לתמוך ולתרום מתוך נאמנות ומסירות ראויים לכל מילת שבח.

לקראת מבצע ההתרמה שאתם עורכים אני מאחל לכם ומקווה שתצליחו לעמוד ביעדים שנטלתם על עצמכם למען רווחתם של ילדי ירושלים המצויים

במצוקה והזקוקים לכך.

תודתי נתונה לך ולכל אלא העוסקים במלאכת קודש זו.

חזקו ואמצו ויהי ה עמכם  

 

                                                                       

 

 

                                                                            בברכה

                                                                    אורי לופוליאנסקי