סיוע לחולים

 

קוסם משמח ילדים חולים

קוסם משמח ילדים חולים

קוסם משמח חולים

קוסם משמח חולים

משמחים חולה

משמחים חולה

מתנדבת של תכלית עם ילד חולה

מתנדבת של תכלית עם ילד חולה

מתנדבת של תכלית עם ילדה חולה

מתנדבת של תכלית עם ילדה חולה

מתנדבת תכלית עם ילדה חולה

מתנדבת תכלית עם ילדה חולה

מתנדב בשעת סיוע

מתנדב בשעת סיוע

מנכ"ל העמותה בסיוע לילד חולה

מנכ"ל העמותה בסיוע לילד חולה