המלצה מהרב יצחק יוסף שליט"א

המלצה

בשבטי ישראל אודיע נאמנה אודות "ארגון תכלית" בראשות איש חי רב פעלים לתורה

ולתעודה ר' אהרון הכהן שליט"א, אשר נוסד לפני כ – 16 שנה לזכות את הרבים לקרב ליבם

של ישראל לאביהם שבשמים וכן שמו להם למטרה להחיות רוח שפלים וחב נדכאים, לעזור לסייע למשפחות מעוטות יכולת ולמשפחות של"ע נשבר מטה לחמם, וצריכים סיוע ותמיכה לשקם את משפחותיהם, ומחלקים סלי מזון רבים מידי שבוע ובפרט בערבי חגים לאלפי משפחות ברוכות ילדים אשר מתוכם משפחות של עמלי תורה.

אשר על כן מצוה גדולה להיחלץ חושים לבא בעזרת ה' בגיבורים לסייע להם בעין יפה וברוח נדיבה, בכדי שיוכלו להמשיך בפעולותיהם הברוכות, וכל התורמים והמסייעים יבורכו מפי עליון בשפע טובה וברכה עד בלי די ויזכו לאורך ימים ושנות חיים. וכבר אמר שלמה המלך ע"ה (משלי כא): " רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד", ובזכות מצות הצדקה נזכה כולנו לראות בנחמת ציון ובבנין ירושלים, ובא לציןו גואל במהרה בימינו אמן "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

 

בברכת התורה
 
יצחק יוסף 
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול