המלצות מרבנים
המלצה מהרב הגאון מנחם מנדל פוקס שליט"א
המלצה מהרב הגאון שלמה משה עמאר שליט"א
המלצה ממרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
המלצה ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
המלצה מהרב יצחק יוסף שליט"א
המלצה מהרב יעקב יוסף זצוק"ל
המלצה מהרב שמואל רבינוביץ שליט"א